CHUYÊN GIA DẦU NHỚT
Sự Lựa Chọn Khôn Ngoan Cho Xe Của Bạn
Liên hệ
 

Đánh giá giới thiệu sản phẩm mới

Trước khi tung ra sản phẩm mới, Ranone luôn đảm bảo rằng tất cả sản phẩm phải tuân thủ hoặc vượt qua tất cả các luật an toàn hiện hành và đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ. Đánh giá sản phẩm xác định các mối nguy tiềm ẩn về sức khỏe, an toàn hoặc môi trường và xác minh việc tuân thủ luật pháp về an toàn và kiểm soát hóa chất của sản phẩm tại các thị trường dự kiến. Đánh giá xem xét tiềm năng tác động đến sức khỏe hoặc môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm từ phát triển sản phẩm đến sản xuất, phân phối, sử dụng công nghiệp hoặc tiêu dùng, đến phục hồi hoặc loại bỏ cuối cùng.
danh-gia-san-pham
Quản lý Hóa chất Nhạy cảm - chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt quản lý các hóa chất nhạy cảm để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép
Sàng lọc An toàn Khách hàng - chúng tôi tư vấn về các quy trình an toàn khi xử lý chất bôi trơn và dung dịch gia công kim loại.
Ghi nhãn Sản phẩm và Bảng Dữ liệu An toàn - thông tin về các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan đến sản phẩm và tư vấn xử lý an toàn được truyền đạt thông qua Bảng An toàn Vật liệu (SDS) và trên nhãn dán.
Các tin khác
Nội dung cần tư vấn*
  • RANONE LIMITED
    COPYRIGHT © 1999-2020
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRÊN:
 
Hotline
0936000078
Hotline
Icon Messenger